KALİTE GÜVENCE DEPARTMANI

Novagenix Biyoanalitik İlaç Ar-Ge Merkezi kalite güvence sistemi 2000 yılından beri uygulanmakta ve GLP, GCP, ISO 9001 ve ISO 17025 düzenlemelerine ve standartlarına göre sürekli iyileştirilmektedir. Güncel sertifikalarımız için lütfen tıklayınız.

Kalite güvence aşağıdaki hizmetleri yerine getirmektedir:

• Kalite güvence programı ile denetimleri planlar, yürütür ve raporlar.
• Yıllık eğitim planları hazırlar, personel eğitimlerini organize eder.
• SOP ve kalite sistem dokümantasyonunu yönetir.
• ICH, EMA, FDA ve ulusal kılavuz ve yönetmeliklerin güncelliğini takip eder.
• Sponsor ve yasal otorite denetimlerinde gereken dokümantasyon ve bilgiyi sunar.
• Kalite yönetim sisteminde ve projelerde risk bazlı yaklaşımı uygular.
• Çalışma sonuçlarının geçerliliğini ve doğruluğunu güvence altına alır.
• Yıllık iç tetkik planı doğrultusunda sistem denetimini yapar.
• Master plan doğrultusunda proje denetimlerini gerçekleştirir.
• Klinik merkez denetimlerini GCP’ye göre yapar.
• Denetim raporlarını hazırlar, gerekli düzeltici faaliyetleri başlatır.
• Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi ve takibini yapar. 

Mobirise

Mobirise

ICH-GCP, Helsinki Deklarasyonu, EU-CT & GCP Direktifleri Kapsamında
GCP sertifikası

2023

GCP 2023

2020

GCP 2020

2018

GCP 2018

2016

GCP 2016

ISO/IEC 17025:2017 Sertifikası

ISO17025_Page1
ISO17025_Page2
ISO17025_Page3

ISO 9001:2000 Sertifikası

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

Üretim Kalite Güvence Sertifikası

Mobirise
Adres

Novagenix Biyoanalitik İlaç Ar-Ge Merk. San. Tic. A.Ş.
Balıkhisar Mah. Özal Bul. Novagenix Blok No: 395 06750 Akyurt / Ankara

İletişim

Tel : +90 (312) 398 10 81 
Faks : +90 (312) 398 07 18

Sosyal Medya