BİYOİSTATİSTİK
&
RAPORLAMA

İstatistiksel analizlerde Phoenix® WinNonlin® programı kullanılmaktadır.

Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik çalışmaları için;
• Örneklem büyüklüğü tahmini
• Deney tasarımının belirlenmesi
• İstatistiksel analizin planlanması
• Ham verilerin istatistiksel analize uygun hale getirilmesi
• İstatistiksel analiz sonuçlarıyla birlikte katılımcı bazlı veri, tablo ve grafiklerin raporlanması
• Final Çalışma Raporunun ICH E-3 formatına uygun olarak hazırlanması
• Raporların soft copy olarak ve elektronik ortamda sponsorla paylaşılması konularında aktif rol alınmaktadır. 

Mobirise Mobirise
Adres

Novagenix Biyoanalitik İlaç Ar-Ge Merk. San. Tic. A.Ş.
Esenboğa Yolu 25.km
(Özal Blv.) No: 758 06750
Akyurt / Ankara

İletişim

Tel : +90 (312) 398 10 81 
Faks : +90 (312) 398 07 18

Sosyal Medya