BİYOİSTATİSTİK

Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik çalışmaları için Biyoistatistik Hizmetlerimiz: 

• Örneklem büyüklüğü tahmini

• Deney tasarımının belirlenmesi
  • 2x2 Çapraz Geçişli Tasarım
  • Tekrarlı Çapraz Geçişli Tasarım
  • İki aşamalı Çapraz Geçişli Tasarım
  • Çoklu Doz (Kararlı Durum) Tasarımı
  • İkiden çok formülasyon için deney tasarımı
  • Paralel Tasarım

• İstatistiksel analizin planlanması

• Ham verilerin istatistiksel analize uygun hale getirilmesi  

Mobirise Mobirise
Adres

Novagenix Biyoanalitik İlaç Ar-Ge Merk. San. Tic. A.Ş.
Balıkhisar Mah. Özal Bul. Novagenix Blok No: 395 06750 Akyurt / Ankara

İletişim

Tel : +90 (312) 398 10 81 
Faks : +90 (312) 398 07 18

Sosyal Medya