YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Erdoğan ÇOLAK
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet İbrahim ÖZKOL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Burçin KURTULUŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Bülent VAREL
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Buminhan YAVUZ
Yönetim Kurulu Üyesi