YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Erdoğan ÇOLAK
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet İbrahim ÖZKOL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Murat YÜRÜR
Yönetim Kurulu Üyesi

Ferda Esin DEMİRTOK İYİEL
Yönetim Kurulu Üyesi

Ufuk Bekir ERSÖZ
Yönetim Kurulu Üyesi