LABORATUVAR

Novagenix Analitik departmanı, 10 HPLC, 1 LC-MS, 5 LC-MS/MS ve 2 UPLC-MS/MS sistemlerine sahiptir. Laboratuvarımızda, yöntem geliştirme, yöntem validasyonu ve valide edilmiş analitik yöntemler kullanılarak, biyolojik sıvılarda (plazma, serum, ...) ilaç etkin madde analizleri gerçekleştirilmektedir.

Analitik departmandaki tüm faaliyetler,  İLU prensipleri ve uluslararası düzenleyici kılavuzlar esas alınarak yürütülmektedir. Laboratuvarımızda yürütülen faaliyetler biyoyararlanım, biyoeşdeğerlik, ilaç analizleri, miktar tayinleri, saflık tayinleri, dissolüsyon ve dissolüsyon profil testlerini kapsar.

 

 

Novagenix Analitik departmanı;

Uzman personeli ile güncel, teknolojik ve bilimsel gereklilikleri düzenli olarak takip eder.
Yöntemlerinde en iyi kararlılık, hassasiyet, dayanıklılık ve sürdürülebilirliğe ulaşabilmek amacı ile yenilikçi yaklaşımlar, yeni kromatografik malzemeler ve modern cihazlar kullanır.
En kısa sürede ve en düşük maliyetler ile, en kaliteli verilere ulaşabilmek için yöntemlerini optimize eder.

Analizler sonucunda elde edilen tüm verilerin güvenliğini ‘audit trial’ ile sağlar.